ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್ಪಿಸಿಬಿವಿಐ)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಠಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ.ವಿ.ಐ)

 

ಪರಿಚಯ :

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 1976 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕøತ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ  2020 ರೊಳಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾದ ಅಂಧತ್ವ ಪ್ರಮಾಣದರವನ್ನು 0.3%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವ ದೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವೆ 2006-07 ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಧತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ದರ ಶೇ 1.0% ಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 2015-16ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂಧತ್ವ ಪ್ರಮಾಣ ದರ ಶೇ 0.36% ಇರುತ್ತದೆ.

 

ಕುರುಡುತನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಸೇವೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಕ್ರೀಕಾರಕ ದೋಷಗಳು, ಬಾಲ್ಯದ ಕುರುಡುತನ, ಗ್ಲುಕೋಮಾ, ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪತಿ, ಕಡಿಮೆ ದೃಷ್ಟಿ, ಆಕ್ಯುಲರ್ ಗಾಯ, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಯಾಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಜೆನರೇಶನ್, ರೆಟಿನೋಪತಿ ಆಫ್ ಪ್ರಿಮೆಚುರಿಟಿ [ಆರ್ಒಪಿ] ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕುರುಡುತನ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.

 

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೊಸೈಟಿಯೂ (ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗ) ಅಭಿಯಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ (ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ವಿಭಾಗ) ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

 

ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು;

 

 • ದೃಷ್ಟಿ ಹೀನತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕುರುಡುತನದ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

 

 • “ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್ಪಿಸಿಬಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೃಷ್ಟಿಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.

 

 • ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿಸಲು ನೇತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.

 

 • ನೇತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿವಿಧ ಉಪ-ವಿಶೇಷತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಗ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.

 

 • ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮುದಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

 

 • ಕುರುಡುತನ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿವುದು.

 

 • ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು/ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಕರಿಸುವುದು.

 

ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

 • ಕಣ್ಣಿನ ಖಾಯಿಲೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
 • ನೇತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ.
 • ಐ.ಇ.ಸಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು.
 • ನೇತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣ.
 • ನೇತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ.

 

 

ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರಗಳು;

 

 • ಅಂಧತ್ವಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ರೋಗವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ತಪಾಸಣೆ & ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

 

 • ಇತರೇ ಕಣ್ಣಿನ ಖಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ರೆಟಿನೋಪಥಿ, ಗ್ಲಾಕೋಮ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಲೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ವಿಟ್ರಿಯೋರೆಟಿನಲ್ ಸರ್ಜರಿ, ಚೈಲ್ಡ್ವುಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಖಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಅಂಧತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸೊಸೈಟಿ (ಅಂಧತ್ವ) ಕರಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 

 • ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ದೃಷ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಕಂಡುಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.

 

 • ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಠಿದೋಷವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡಕ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

 

 • ನೇತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣನ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ.

 

 • ನೇತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನವ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಕಾಯ್ದೆಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ನೇತ್ರ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ನೇತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. http://www.jeevasarthakathe.karnataka.gov.in/Website/English/Home.html

 

 • ಜೀವಸಾರ್ಥಕತೆ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೇತ್ರದಾನ ನೋಂದಣಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 

 • ಉತ್ತಮ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೇತ್ರ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

 

 • ಅರೆವೈದ್ಯಕೀಯ ನೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ.

 

 • ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂವಹನ (ಐಇಸಿ)
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೇತ್ರದಾನ ಪಾಕ್ಷಿಕ - ಪ್ರತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರ ವರೆಗೆ
  • ವಿಶ್ವ ದೃಷ್ಠಿ ದಿನಾಚರಣೆ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಗುರುವಾರ
  • ವಿಶ್ವ ಗ್ಲಾಕೋಮ ಸಪ್ತಾಹ - ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರ

 

           ಸದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.

 

 • ಎನ್.ಪಿ.ಸಿ.ಬಿ.ವಿ.ಐ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ https://npcbvi.gov.in/Home ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 13-05-2021 05:34 PM ಅನುಮೋದಕರು: MD NHM


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080